Address book/Media

From Culture.si

Jump to:navigation, search

127 addresses.

Založba Annales, Znanstveno raziskovalno središče Koper, Garibaldijeva 1 SI-6000 Koper-Capodistria
+386 / 5 663 7700
Einspielerjeva 6 SI-1101 Ljubljana
+386 / 1 434 4935
Leskovškova 12 SI-1000 Ljubljana
+386 / 1 520 1830, 386 / 41 670 666
Regionalni center Maribor RTV Slovenije, Ilichova 33 SI-2000 Maribor
+386 / 2 420 1555
Regionalni center Maribor RTV Slovenije, Ilichova 33 SI-2000 Maribor
+386 / 2 420 0815
Cesta 27. aprila 31 SI-1000 Ljubljana
+386 / 1 242 8800
+386 / 1 473 7400, 386 / 1 473 8151
… further results

Collections
Lists
Opportunities
Resources
Nerd files
Feeling Wiki?
Toolbox