Address book/Media

From Culture.si

Jump to:navigation, search

124 addresses.

Založba Annales, Znanstveno raziskovalno središče Koper, Garibaldijeva 1 SI-6000 Koper-Capodistria
+386 / 5 663 7700
Leskovškova 12 SI-1000 Ljubljana
+386 / 1 520 1830, 386 / 41 670 666
Regionalni center Maribor RTV Slovenije, Ilichova 33 SI-2000 Maribor
+386 / 2 420 1555
Regionalni center Maribor RTV Slovenije, Ilichova 33 SI-2000 Maribor
+386 / 2 420 0815
+386 / 1 473 7400, 386 / 1 473 8151
Via Polonio 3 IT-34125 Trieste
+39 / 40 347 6031
… further results

Collections
Editorial
Lists
Opportunities
Resources
Nerd files
Feeling Wiki?
Toolbox