Ziva

From Culture.si
Revision as of 01:15, 21 November 2018 by XOT (talk | contribs) (mwtool_article)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Lists for Photo editing

| accounts=

(TOP 200)

(do naslova Waiting for ...)
http://www.culture.si/en/List_of_festivals

| duration weeks   =1,2,3 (2012) 4,5 (2013)


[[File:Tuma - Pozabljena polovica - 05.jpg|The Forgotten Half|200px]]
{{Image|Idrija Lace Festival 3 - Photo Jani Peternelj.jpg}}
{{Photo
| status = URL PHOTOBOX LOCALINFO CATEGORIES SIZE
}}
{{Photobox
|description     =
|subject       =
|subject 2      =
|subject 3      =
|title        =
|artist        =
|artist 2       =
|artist 3       =
|foto         =
|date         =
|subject date     =
|location       =
|performance info   =
|related article   =
|related article 2  =
|identifier      =
|source        =
}}
{{CC-BY-ND}}
[[Category:Images]]

LOGO

{{Photo
| status = URL PHOTOBOX LOCALINFO CATEGORIES SIZE
}}
{{Logo
|description     =
|subject       =
|date        =
|design       =
|identifier     =
|copyrights holder  =
}}

EVENT

{{Photo
| status = URL PHOTOBOX LOCALINFO CATEGORIES SIZE
}}
{{Photobox/Event
| description    =
| subject      =
| subject 2     =
| subject 3     =
| title       =
| artist       =
| artist 2      =
| artist 3      =
| foto        =
| date        =
| location      =
| performance info  =
| film info     =
| related article  =
| related article 2 =
| identifier     =
| source       =
}}
{{CC-BY-ND}}
[[Category:Events]]
[[Category:Images]]

POSTER

{{Photo
| status = URL PHOTOBOX LOCALINFO CATEGORIES SIZE
}}
{{Poster
|description     =
|subject       =
|design       =
|artist       =
|artist 2      =
|publisher      =
|date        =
|performance info  = 
|film info      =
|related article   =
|related article 2  =
|identifier     =
|source       =
}}
[[Category:Images]]


BOOK

{{Photo
| status = URL PHOTOBOX LOCALINFO CATEGORIES SIZE
}}
{{Book 
|description    =
|author      =
|author 2     =
|title       =
|artist      =
|artist 2     =
|artist 3     =
|publisher     =
|publisher 2    =
|date       =
|book info     =
|isbn       =
|related article  =
|related article 2 =
|identifier    =
|source      =
|language     =
}}
[[Category:Images]]

PERIODICAL

{{Periodical
|description     =
|author       =
|author 2      =
|title        =
|artist       =
|artist 2      =
|artist 3      =
|publisher      =
|publisher 2     =
|date        =
|periodical info   =
|issn        =
|related article   =
|related article 2  =
|identifier     =
|source       =
|language      =
}}
[[Category:Images]]

FILM

{{Film
|description     =
|subject       =
|subject 2      =
|subject 3      =
|director       =
|artist 2       =
|artist 3       =
|title        =
|imdb         =
|production company  =
|production company 2 =
|date         =
|related article   =
|related article 2  =
|identifier      =
|source        =
}}
[[Category:Images]]

PAINTING

{{Photo
| status = URL PHOTOBOX LOCALINFO CATEGORIES SIZE
}}
{{Painting
|description   =
|subject     =
|date       =
|artist      =
|artist 2     =
|title      =
|technique    =
|dimensions    =
|date       =
|related article =
|related article 2 =
|identifier    =
|source      =
}}
[[Category:Images]]

SCULPTURE

{{Photo
| status = URL PHOTOBOX LOCALINFO CATEGORIES SIZE
}}
{{Sculpture
|description   =
|subject     =
|subject date   =
|artist      =
|artist 2     =
|title      =
|technique    =
|dimensions    =
|foto       =
|date       =
|location     =
|related article =
|related article 2 =
|identifier    =
|source      =
}}
[[Category:Images]]

Kopipejst

== See also ==
*[[]]
*[[]]


== External links ==
*[ website] (in English) (in Slovenian)
*[ on myspace]

| frequency = annual, daily, weekly, monthly, quarterly, biannually, biennially, bimonthly, fortnightly, occasional

| frequency = annual
| dates and duration = December, early (mid, last weekend, entire month, etc), 6 days (2 weeks)


| street             = 
| town               = 
| country             =

| website           =


| contacts   = {{Contact 
 | name    = 
 | role    = 
 | street   = 
 | town    = 
 | website   = 
 | email    = 
 | telephone  = 
 | fax     = 
 }}

| opening hours = by appointment

| opening hours = 9am-6pm Mon-Fri, 8am-1pm Sat

| opening hours = 7am-7pm Mon-Fri, 7am-2pm Sat (Library), 8am-7pm Mon-Fri (Reading room)

| opening hours = 8am-6pm Mon, Wed, Fri, 8am-4pm Tue, Thu, 8am-3pm SatChecklist

 • preveriÅ¡ delovanje zunanje povezave - odpreÅ¡ jo v novem zavihku
 • name = ime v angleščini (isto kot v naslovu in URL)
 • localname (ali local name, izpis v obeh primerih ok) = uradno ime v slovenščini
  • kratica je vedno v oklepaju: (JSKD)
  • pri kratici za firmo dodaÅ¡ pike: d.o.o. (brez presledka)
 • street address: razbijeÅ¡ naslov na dva dela - street + town
 • town: primer - SI-1000 Ljubljana
  • če obstaja Å¡e drug naslov, ga dodaÅ¡ pri Contact. Primer: Flota Institute
 • website: vedno povezava na angleÅ¡ki index page (če obstaja) in na sajt projekta oz. festivala (če obstaja), če je to članek (in ne na producenta)
 • email: sploÅ¡en
 • telephone: oblika - ; 386 (0) 41 234 765
 • proprietor nadomestiÅ¡ z eno od Å¡tirih možnosti:
  • founded by = zapiÅ¡i v isti obliki kot je že v wikiju (preveri, če obstaja - search), ker se aktrivira povezava
   • founded by 2 = (če sta 2 soustanovitelja)
  • organised by = velja za festivale, dogodke, tečaje ...
  • managed by = upravitelj (ni lastnik, ni ustanovitelj)
  • published by = založnik, izdajatelj - v primerih revij, knjig, časopisov; tudi websajtov
 • opening hours = v primeru prostorov, odprith za javnost (muzeji, parki, knjižnice ...); format =

10am-1pm Mon, Wed ali 10am-1pm Mon, 10am-3pm Wed-Fri (včasih tudi: by appointment)

 • frequency: (za periodicals): daily, weekly, monthly, quarterly, twice yearly, annual, biennially
 • dates and duration: Annual, 6 days in December
 • kontakti za osebe:
  • name: ni treba iskat titul (Dr. ipd.), če pa je, dodaj piko!
  • role: Director, Public Relations Officer, Secretary, Programme Coordinator itd. - oboje z veliko začetnico
  • če obstaja Å¡e drug naslov, ga dodaÅ¡ tukaj!