Article Status

From Culture.si

{{Article

| status = NEEDSUPDATE WRITING INFOBOX TOPROOFREAD NIFERTIK!

| maintainer =

}}

Vsak članek ima v urejevalnem polju na vrhu (nad INFOBOXom) podatke o statusu. To je naše najpomembnejše pomagalo za sledenje delovnemu procesu in stanju posameznih člankov. Prosimo, da se vestno držite spodnjih navodil.

maintainer

Ko začnete urejati članek, za enačajem TAKOJ vpišite svoje uporabniško ime! S tem tvorimo sezname vseh člankov, ki jih ima v delu posamezni pisec, lektorica ali urednici.

status

Ko opravite posamezno fazo, izbrišete iz vrstice ustrezno besedo. Dve oz. tri so namenjene piscem, ena lektorici, ena pa urednicama.

ROBOT

 • ROBOT
 • Oznako ROBOT imajo članki, ki jih je prenesel robot s portala Cultural Porfiles na Culture.si.

Ostale članke smo v demo fazi vnašali ročno ali napisali na novo.


NEEDSUPDATE (briše UREDNIK)

 • NEEDSUPDATE
 • Oznako NEEDSUPDATE imajo članki, ki so že bili dokončani (v fazi FERTIK), a so bili zaradi pretečenega časa in potrebe po osvežitvi vrnjeni v proces pisanja in urejanja. To oznako dodaja urednik (hkrati dodeli pisca (Maintained by), ki bo članek osvežil) in jo pobriše, ko preda besedilo lektorici ali označi z FERTIK in piše producentu

WRITING (briše PISEC!)

 • WRITING = članek se piše
 • Besedo WRITING izbrišete šele, ko ste z delom na članku popolnoma zaključili in ste z njim zadovoljni ter menite, da je nared za lektorico.

Kasneje preverite, če sta vam lektorica in urednica v polju za pogovor (discussion) pustili kakšen komentar in morate članek še dopolniti!

INFOBOX (briše PISEC ali ASISTENTKA ali UREDNICA)

 • INFOBOX = kontaktni podatki še niso v celoti preverjeni
 • Besedo INFOBOX izbriše tisti, ki dokonča preverjanje podatkov v infoboxu (naslovi, osebe, telefonske številke, e-naslovi, spletni naslovi, soc.omrežja). Če so težave in kontaktov ni mogoče najti ali preveriti, beseda INFOBOX ostaja v statusni vrstici.
 • Priporočilo: na straneh Discussion pri posameznem članku zabeležite, kaj še ni preverjeno!

TOPROOFREAD (briše LEKTORICA)

 • TOPROOFREAD = članek še ni lektoriran

 • Besedo TOPROOFREAD izbriše lektorica, ko jezikovno uredi in lektorira članek. Seznam člankov, ki so nared za lektoriranje se tvori avtomatično, ko pisec izbriše besedo WRITING iz statusne vrstice.

NIFERTIK! (briše UREDNIK)

 • NIFERTIK! = članek potrebuje samo še končno redakcijo
 • Besedo NIFERTIK! izbriše urednica, ko opravi končno redakcijo napisanega, urejenega, zlektoriranega članka in preveri objavo ustreznega slikovnega materiala.