Culture.si:Fertik

From Culture.si

Jump to:navigation, search

Check list for final editing:

 • NAJPREJ pogledaš v DISCUSSION!

NASLOV

 • je potrebna preusmeritev?

INFOBOX

 • TEMPLATE VERSION: name / localname, street / town, {{Contact
 • founded by, managed by, organised by, published by
 • role = z veliko začetnico!
 • titule brišemo
 • opening hours (public institution) EXAMPLE: 10am-6pm Tue-Sat, 10am-1pm Sun and holidays;
 • dates and duration (festivals): EXAMPLE: Annual, September, 3 days

(Annual September or October, length varies according to annual film production)

 • frequency (periodicals): EXAMPLE: daily (weekly, monthly, quarterly, annual)

TEXT

 • lomi v odstavke
 • prvi link imena članka!
 • naslovi v kurzivi
 • [[established::1888]]
 • pozicija TEASERja!
 • polinkati z notranjimi linki
  • AVTORJE
  • ARTEFAKTE
  • PROJEKTE (zaenkrat še ne)

OBVEZNI RAZDELKI

 • see also
 • external links (način linkanja!)

KATEGORIJE

 • podvajanje (zaradi robota)
 • dodaj ustrezne
 • če so rdeče (na dnu), jih ustrezno polinkaj!

FOTOGRAFIJE

 • ko odstranimo NIFERTIK! = smo že pisali organizatorjem za fotografije
Collections
Lists
Opportunities
Resources
Nerd files
Editorial
Feeling Wiki?
Tools