TODO

From Culture.si

-> Ideas - svetla prihodnost portala Culture.si!

Editorial TODO

 • PURGE ERROR - ?action=purge - url + http://www.culture.si/?action=purge - ok, purge
 • Balast: web resources - PREMISLI! (vsi portali)
 • levi meni RESOURCES - premisli, potrebno prerazporediti!
  • morda v novo, četrto vrstico v zgornjem meniju? potem se poruši Art & Heritage delitev
 • OPISI pos. spiskov kategorij (v povezavi z Overviews) - jesen oz. sproti, ko obdelamo področje v Fortnight packu?

New suggestions by the team & users

 • New categories re space for rehearsals (Jana)

Various

Snoj piše: Uradni naziv našega inštituta je Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, v angleščini Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language ZRC SAZU. Povsod vam namreč manjka ZRC SAZU, ki je krovna organizacija več inštitutov. Kratic po dogovoru ne prevajamo v angleščino, kot ste pravilno storili, če pa ju izpišete (kot je to v primeru predstavitve inštituta), ne sme manjkati Znanstvenoraziskovalni center, po angleško Research Centre. Tudi po slovensko brez vejice: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • uredi - slepi linki (groups, collections)
 • premisli: mesto = del imena? pri. festivali (Trbovlje)
 • Routine work & ListRedirects

Lists

 • improve functionality of lists
 • create a list for festivals to include Dates and Duration information
 • think about how to get a list of photos of performances, of reproductions of artworks, of a particular artist's oeuvre. does this information need to be put into the project description? for example: dance performance, music concert, etc. or do we just categorise these images as Category:Dance Performance, etc.

Vsebine

 • See also policy (for bands): Perhaps we should re-consider the See also links policy for bands. Seems many do not have obvious links, but could perhaps be linked via similar bands, frequent venues, labels ... perhaps these could be bolded headings so that readers would understand why they are linked.
 • Overviews (history + visitors (figures) + structures + international activity): začasno umaknjeno z menuja. Smiselno urediti in šele nato objaviti. (linki na Cultural Profiles v TALK!)
 • Archives in/of art & culture, produced by NGO sector
 • Artifacts / People / Projects
 • Art related crafts & services - peči, livarne, glasbeni instrumenti
 • New areas:
  • Slovene language
  • Cultural diversity
  • Media (in general)
 • New focuses:
  • cultural policy (politics) - chapters (digitalisation ...)
  • cultural industries (market) - chapters (industrialisation ...)
  • copyright in Slovenia

Editors' picks

Here we list the ideas for featured topics/categories/lists for front page (to replace poster)

 • Ali ste vedeli, da ...
 • Statistični ocvirki
 • Postevents - books, e-docs, videos