Department of Romance Languages and Literature, University of Ljubljana

From Culture.si
Contact
Oddelek za romanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana
Phone386 (0) 1 241 1390
Gregor Perko, HeadPhone386 (0) 1 241 1394


External links

Oddelek za romanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani +
Gregor Perko +
Oddelek za romanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani +
SI-1000 Ljubljana +
Head +
Aškerčeva 2 +
+386 / 1 241 1390 +
Ljubljana +
SI-1000 +
EmailThis property is a special property in this wiki.