Department of Romance Languages and Literature, University of Ljubljana

From Culture.si
ContactOddelek za romanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana

Phone

386 (0) 1 241 1390

Fax

386 (0) 1 425 9337

Gregor Perko, HeadPhone

386 (0) 1 241 1394Daša Stanič, SecretaryPhone

386 (0) 1 241 1390

External links

Oddelek za romanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani +
Gregor Perko +
Daša Stanič +
+386 / 1 425 9337 +
Oddelek za romanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani +
SI-1000 Ljubljana +
Head +
Secretary +
Aškerčeva 2 +
+386 / 1 241 1390 +
Ljubljana +
SI-1000 +
EmailThis property is a special property in this wiki.