Department of Romance Languages and Literature Library, University of Ljubljana

From Culture.si
Contact
Knjižnica oddelka za romanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana
Phone386 (0) 1 241 1400
Metka ŠorliPhone386 (0) 1 241 1400

External links

Knjižnica oddelka za romanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani +
SI-1000 Ljubljana +
Ljubljana +
SI-1000 +