Department of Romance Languages and Literature Library, University of Ljubljana

From Culture.si
Contact
Knjižnica oddelka za romanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana
Phone386 (0) 1 241 1400
Metka ŠorliPhone386 (0) 1 241 1400

External links

Knjižnica oddelka za romanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani +
Metka Šorli +
Knjižnica oddelka za romanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani +
SI-1000 Ljubljana +
Aškerčeva 2 +
+386 / 1 241 1400 +
Ljubljana +
SI-1000 +
EmailThis property is a special property in this wiki.