Department of Romance Languages and Literature Library, University of Ljubljana

From Culture.si
ContactKnjižnica oddelka za romanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana

Phone

386 (0) 1 241 1400

Fax

386 (0) 1 425 9337

Metka ŠorliPhone

386 (0) 1 241 1400
Marjeta Prelesnik Drozg


External links