Edittools

From Culture.si

~ | ¡ ¿ † ‡ ↔ ↑ ↓ ← → ⇆ ⇅ ↯ ⇐ ⇒ ⇔ ∆ ∇ ∈ ∉ ∎ ∢ ∴ ∵ ∷ - = ≡ ≣ ≪ ≫ ⊂ ⊄ ⊆ • ¶   # ½ ⅓ ⅔ ¼ ¾ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ∞   ‘ ’ “ ” «»   ¤ ₳ ฿ ₵ ¢ ₡ ₢ $ ₫ € ₠ № ₧ ₰ £ ៛ ₨ ₪ ৳ ¥   ♠ ♣ ♥ ♦   m² m³  ♩ ♪ ♫ ♬ ♭ ♯ ♮   © ® ™ ✱ ✁ ✆ ✇ ✈ ✉ ✍ ✎ ✔ ✘ ✚ ✠ ✦ ✱ ✶ ✸ ❖ ❤ ❥ ❦ ❡ ⚙ ☀ ☂ ★ ☎ ☘ ☙ ☞ ☜ ☠ ☢ ☣ ☮ ☯ ☺ ♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟ ⚑ ⚒ ⚓ ⚔ ⚕ ⚖ ⚗ ⚘ ⚙ ⚚ ⚛ ☸

Latin: A a Á á À à  â Ä ä Ǎ ǎ Ă ă Ā ā à ã Å å Ą ą Æ æ Ǣ ǣ   B b   C c Ć ć Ċ ċ Ĉ ĉ Č č Ç ç   D d Ď ď Đ đ Ḍ ḍ Ð ð   E e É é È è Ė ė Ê ê Ë ë Ě ě Ĕ ĕ Ē ē Ẽ ẽ Ę ę Ə ə   F f   G g Ġ ġ Ĝ ĝ Ğ ğ Ģ ģ   H h Ĥ ĥ Ħ ħ Ḥ ḥ   I i İ ı Í í Ì ì Î î Ï ï Ǐ ǐ Ĭ ĭ Ī ī Ĩ ĩ Į į   J j Ĵ ĵ   K k Ķ ķ   L l Ĺ ĺ Ŀ ŀ Ľ ľ Ļ ļ Ł ł Ḷ ḷ Ḹ ḹ   M m Ṃ ṃ   N n Ń ń Ň ň Ñ ñ Ņ ņ Ṇ ṇ   O o Ó ó Ò ò Ô ô Ö ö Ǒ ǒ Ŏ ŏ Ō ō Õ õ Ǫ ǫ Ő ő Ø ø Œ œ   P p   Q q   R r Ŕ ŕ Ř ř Ŗ ŗ Ṛ ṛ Ṝ ṝ   S s Ś ś Ŝ ŝ Š š Ş ş Ṣ ṣ ß   T t Ť ť Ţ ţ Ṭ ṭ Þ þ   U u Ú ú Ù ù Û û Ü ü Ǔ ǔ Ŭ ŭ Ū ū Ũ ũ Ů ů Ų ų Ű ű Ǘ ǘ Ǜ ǜ Ǚ ǚ Ǖ ǖ   V v   W w Ŵ ŵ   X x   Y y Ý ý Ŷ ŷ Ÿ ÿ Ỹ ỹ Ȳ ȳ   Z z Ź ź Ż ż Ž ž   ß Ð ð Þ þ Ə ə   {{Unicode|}}
Greek: Ά ά Έ έ Ή ή Ί ί Ό ό Ύ ύ Ώ ώ   Α α Β β Γ γ Δ δ   Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ   Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ   Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π   Ρ ρ Σ σ ς Τ τ Υ υ   Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω   {{Polytonic|}}
Cyrillic: А а Б б В в Г г   Ґ ґ Ѓ ѓ Д д Ђ ђ   Е е Ё ё Є є Ж ж   З з Ѕ ѕ И и І і   Ї ї Й й Ј ј К к   Ќ ќ Л л Љ љ М м   Н н Њ њ О о П п   Р р С с Т т Ћ ћ   У у Ў ў Ф ф Х х   Ц ц Ч ч Џ џ Ш ш   Щ щ Ъ ъ Ы ы Ь ь   Э э Ю ю Я я   ́
IPA: t̪ d̪ ʈ ɖ ɟ ɡ ɢ ʡ ʔ   ɸ ʃ ʒ ɕ ʑ ʂ ʐ ʝ ɣ ʁ ʕ ʜ ʢ ɦ   ɱ ɳ ɲ ŋ ɴ   ʋ ɹ ɻ ɰ   ʙ ʀ ɾ ɽ   ɫ ɬ ɮ ɺ ɭ ʎ ʟ   ɥ ʍ ɧ   ɓ ɗ ʄ ɠ ʛ   ʘ ǀ ǃ ǂ ǁ   ɨ ʉ ɯ   ɪ ʏ ʊ   ɘ ɵ ɤ   ə ɚ   ɛ ɜ ɝ ɞ ʌ ɔ   ɐ ɶ ɑ ɒ   ʰ ʷ ʲ ˠ ˤ ⁿ ˡ   ˈ ˌ ː ˑ ̪   {{IPA|}}