Technological and Innovative Centre of Dravinja Valley, Slovenske Konjice

From Culture.si
Contact
Tehnološko inovacijski zavod Dravinjske doline, Slovenske Konjice
Grajska ulica 4, SI-3210 Slovenske Konjice
Phone386 (0) 3 758 0481


Tehnološko inovacijski zavod Dravinjske doline, Slovenske Konjice +
SI-3210 Slovenske Konjice +
Slovenske Konjice +
SI-3210 +