Museums

From Culture.si
  • članek Kriza ne prizanaša niti muzejem (Delo, 18. 6. 2011): statistilni urad navaja 180 muzejev, Vodnik po slovenskih muzejih (2001) pa 250. Zgodovina: Deželni muzej za Kranjsko = prvi (1821), prvi specializirani je šolski muzej (1889), Jakopičev paviljon (1909) kot predhodnik Narodne galerije. Po Zakonu o varstvu kult. dediščine (2008) je v razvid muzejev vpisanih 47 muzejev, od teh 12 nacionalnih. Muzejev s pooblastilom za izvajanje javne državne službe (80 % financira MK) je 34. Tržiški muzej in nekdanjo Miklovo hišo (zdaj Rokodelski center Ribnica ?! mar res, ne najdem podatka, AP) financirata občini. --Admin 13:11, 19 June 2011 (CEST)