Article update protocol

From Culture.si

TALK PAGE / DISCUSSION

Preden se lotiš pregledovanja članka, klikni na Discussion (orodna vrstica, levo). To je dodatna stran vsakega članka, kamor si lahko shraniš uporabne povezave, komentar. Tudi urednik in lektorica pišejo komentarje tja.


EDIT

Vstop v wiki članka, kjer poteka urejanje. Edit se pojavi v orodni vrstici, desno, ob View history - šele, ko se logiraš!


STATUS

Na vrhu vsakega članka je statusna vrstica

| status = NEEDSUPDATE WRITING INFOBOX TOPROOFREAD NIFERTIK! | maintained by =


 • Pisec izbriše WRITING, potem ko je končal s pisanjem in želi, da članek pregleda urednik
 • NEEDSUPDATE je status, ki ga izbriše urednik, potem ko prebere članek in ga pošlje v lekturo (status TOPROOFREAD) ali označi s FERTIK in kontaktira producenta za pregled in slikovno gradivo

More: Article Status

INFOBOX

Preveriš naslove in kontakte, dodaš povezave in račune (socomrežja) - ko končaš, v statusni vrstici odstraniš INFOBOX

Website = v Infobox je povezava na dotično spletno mesto ali spletno stran v slovenščini (povezava na stran v angleščini je na prvem mestu pod External link na koncu članka)

founded by, managed by, organised by, published by - izbereš glede na članek Opening hours ne vpisujemo več!

 • CONTACTS

Ostaneta le Odgovorna/vodilna oseba + PR (če obstaja)


!!! Ostale kontakte (kustosi, tehniki, etc.) izbrišeš.


!!! Brisanje osebnih podatkov (osebnih e-poštnih naslovov in GSM številk): navajaš le email (službeni) in št. telefona (če jo navajajo in je drugačna od centrale)

brez titul; role = z veliko začetnico!


 • ACCOUNTS - povezave na soc. omrežja - običajno jih organizacije navajajo na vstopni strani svojega spletnega mesta

FB, Twitter, Instagram, etc. - vsa so navedena tukaj


TEXT

 • PRIROČNIKI
 1. ARTICLE GUIDELINES Culture.si Article Guidelines (AG)
 2. MANUAL OF STYLE Culture.si Manual of Style (MOS)
 • TEASER: 1. odstavek (kratek povzetek) = "Teaser| xxx" v zavitih oklepajih


Laibach: ko prvič omenjeno ime članka v txtu, narediš notranji link - “red link” vidi le urednik, bralec pa ime v rahlo odebeljenem tisk

 • PROPERTY - zaenkrat je obvezna “property” le ena - leto ustanovitve Established::1980 (v oglatih oklepajih!) (bralec vidi le letnico)
 • Pozor - tudi IMENA SLOVENSKIH AVTORJEV v oglate oklepaje = notranji link, npr. Jože Plečnik
 • naslovi so v kurzivi


 • FOTOGRAFIJA V BESEDILU - dodaš Template:

"Image|Ime fotografije.jpg" - v dvojnem zavitem oklepaju! ali "Wide Image|Ime fotografije.jpg" - v dvojnem zavitem oklepaju!

! eno od fotografij je potrebno dodati na začetek ali konec Teaserja, tako se članek lahko uvrsti v vsakodnevni robotski izbor 2 člankov na podportalih, npr: https://www.culture.si/en/Category:Theatre

Ko fotografijo dodaš v Teaser, v statusno vrstico obvezno zapišeš PHOTO

Članki, ki imajo fotografijo v Teaserju: https://www.culture.si/en/Category:PHOTO


 • VIDEO V BESEDILU - dodaš Template:
 1. "YouTube|8 mestna številka" - v dvojnem zavitem oklepaju!
 2. "Vimeo|11 mestna kombinacija številk+črk" - v dvojnem zavitem oklepaju!
 • v=1ec0paml4l8

LINKS

 • SEE ALSO: povezave na sorodne članke v bazi Culture.si (preveri v Search box - naslov mora biti identičen)
 • Zvezdica pomeni novo vrstico, pri vseh seznamih!
 • EXTERNAL LINKS

1. povezava je vedno spletno mesto (angleška stran) obravnavane organizacije, festivala (v Infobox je povezava na slovensko stran) Sledijo povezave na spletne strani, ki pomembno dopolnijo članek, npr. strani na web based projects (pozor, povezave na strani EU projektov so navedene v desnem stolpcu!), web accounts so v infoboxu! Pogosta je to povezava na angleško Wikipedio, kjer so seznami - diskografije, bibliografije, življenjepisi, seznami nagrad, etc.


GALLERY

Fotografije se v galeriji povezanega članka prikažejo le, če dodaš template - gallery v dvojnem zavitem oklepaju


CATEGORIES

Na dnu dodaš ustrezne kategorije. Morda poiščeš soroden članek in primerjaš.


PRIMER: Category:Music (v oglatih oklepajih) Category:Music producer (v oglatih oklepajih)

Pregleda urednik in doda manjkajoče kategorije, polinka "rdeče" kategorije


POZOR - kategorije naj označujejo dejavnosti, ki so omenjene tudi v besedilu - če dodaš specialno kategorijo, naj bo temu posvečen del besedila (prim. African collections - Category:Africa)


FOLLOW UP - Discussion & VIEW HISTORY

 • V Discussion so komentarji lektorice ali urednikov.
 • V HISTORY lahko primerjaš verzije besedila (klik na krožce in Compare) in tako jasno vidiš popravke lektorice ali urednika.