Osmo/za

From Culture.si
Contact
Download this image
osmo/za
Slovenska 54, SI-1000 Ljubljana
Past Events
Show moreOsmoza 2018 Stas Vrenko workshop Photo Katja Goljat.jpgSoda 4060, workshop led by Staš Vrenko at Osmo/za, 2018.

Osmo/za is a collaborative space on the 8th floor of the 1960s' Avtotehna skyscraper at Slovenska 54 in the very centre of Ljubljana. It was set up in 2017 by a consortium of three NGO art/cultural producers with a rich and varied history: Ljudmila, which engages in the development and popularisation of open culture, free licences and software, and in new ways of data distribution; Delak Institute, a production house exploring post-gravity art and outlining a path for space culturalisation; and Projekt Atol Institute, whose activities range from art production to scientific research and technological prototype development and production.Follow the links below for a current programme of performances, talks and workshops.

See also

External links

Gallery

... more about "Osmo/za"
46.056 +
osmo/za +
14.506 +
SI-1000 Ljubljana +
Osmo/za is a collaborative space on the 8th floor of the 1960s' Avtotehna skyscraper at Slovenska 54 in the very centre of Ljubljana. +
Soda 4060, workshop led by Staš Vrenko at Osmo/za, 2018. +
Osmo/za is a collaborative space on the 8th floor of the 1960s' Avtotehna skyscraper at Slovenska 54 in the very centre of Ljubljana. +
Osmo/za je obenem umetniški produkcijski cOsmo/za je obenem umetniški produkcijski center, kulturno prizorišče, razvojni laboratorij z dobro opremljeno delavnico in, nenazadnje, rezidenčni prostor za mednarodne umetnike. Osmo/za je tudi umetniško-skupnostno vozlišče, kjer se prepleta raznolika ustvarjalna ter intelektualna dejavnost posameznikov z različnimi ozadji – umetnikov, raziskovalcev, programerjev, oblikovalcev, tehnologov in producentov, ki prostor in njegovo poslanstvo nenehno potiskajo k robovom.vo poslanstvo nenehno potiskajo k robovom. +
Ljubljana +
SI-1000 +